Lada je proteklih godina uspješno realizirala zanimljive projekte, od onih financiranih iz Europskih fondova do projekata provođenih uz potpore državnih institucija i socijalnih politika. Možemo reći kako smo dobrim konceptima i razrađenim idejama, pretočenim u projektne faze, ostvarili zadane ciljeve kojima smo doprinijeli boljem socijalnom i profesionalnom statusu djelatnika, a tvrtka je ostala stabilna i poslovno održiva.

 

  Kako su naši djelatnici posebna, osjetljiva kategorija i kako tvrtka posluje na drukčijim načelima od onih isključivo tržišnih, koja nastoje po svaku cijenu smanjiti troškove proizvodnje i podizati norme, Lada ovisi o potporama za vlastite projekte i politikama koje podupiru socijalno angažiran, promišljen rad, čija je dobrobit puno šira od one ekonomske.